Zgłoszenia


KROK 1

Wybierz PAKIET

KROK 2

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w terminie do 8 lutego 2017 r.

KROK 3

Napisz artykuł oraz streszczenia artykułu stosując się do WYMAGAŃ EDYTORSKICH

KROK 4

Dokonaj opłaty za wybrany PAKIET

 

Dane do przelewu:

 

Beneficjent:

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

Kraków, ul. Sienkiewicza 4

NIP 677 222 64 86

 

Nr rachunku: 21 1020 2892 0000 5102 0248 7593

(UWAGA, NOWY NUMER!)

 

Z dopiskiem: XIV Ogólnopolska Sesja Naukowa, (nazwisko i imię uczestnika)

KROK 5

Prześlij ARTYKUŁ, STRESZCZENIA oraz DOWÓD WPŁATY na adres:

 

konferencja.knzj@gmail.com

 

w terminie do 19 lutego 2017 r.